zorgplicht

Er is een zorgplicht voor de eigenaar van bomen, ter bescherming van medeburgers en hun eigendommen. De oorsprong van deze zorgplicht is te vinden in het Burgerlijk wetboek (BW art.6.162). De zorgplicht voor bomen betekent dat de boomeigenaar zijn boom moet onderhouden en regelmatig laten inspecteren ten behoeve van de veiligheid.

Kroonmeesters boomverzorging heeft de kennis en ervaring om uw bomen te inspecteren en te adviseren over deze zorgplicht.